Constructii Montaj pentru Instalatii Electrice si Automatizari

- alimentari cu energie electrica de la 0.4-20KV;

- instalatii electrice pentru iluminat interior si exterior, atat in mediu normal cat si in mediu Ex;

- instalatii de punere la pamant si de protectie impotriva descarcarilor electrice atmosferice;

- montare si punere in functiune a  echipamentelor electrice;

- masuratori prize de pamant, verificari PRAM;

- iluminat public;

- modernizari, reabilitari si R.K.-uri la instalatiile existente, oferind solutii proprii, in concordanta cu standardele actuale;

 

- echipari tablouri electrice, folosind aparatura moderna;

- instalatii electrice mediu ex.


Protectia Catodica Anticoroziva la Conducte si Rezervoare

Protectia catodica anticoroziva reprezinta o metoda moderna de protectie a structurilor metalice impotriva coroziunii, iar eficienta demonstrata a aplicarii ei a impus utilizarea acestei metode si chiar legiferarea utilizarii in majoritatea tarilor lumii. Protectia catodica aplicata corect prelungeste durata de functionare de aproximativ 2-3 ori.

 

Sistemele de protectie catodica ofera urmatoarele avantaje:

- reducerea costurilor de intretinere;

- managementul resurselor;

- reducerea timpilor de intrerupere;

- asigurarea protectiei mediului.

Specialistii S.C. DACELECTRIC S.R.L., cu o buna experienta in acest domeniu, executa proiecte, lucrari la cheie si investigatii de stare:

- depistarea de traseu de conducta ingropata;

- ridicarea de diagrame de rezistivitate;

- masuratori intensive asupra izolatiei;

- proiectarea si executia se realizeaza pe baza documentatiei tehnico-economice, aprobata de client, a instalatiei de protectie catodica pentru conducta ingropata sau rezervor;

- verificarea, planificarea de revizii, reglarea si intretinerea instalatiei de protectie catodica;

- consultanta si sprijin pentru realizarea sistemelor de protectie catodica proprii;


Atestari


Atestat ANRE  nr. 14963 / 05 08 2019  -  C1A


Atestat ANRE  nr. 14964 / 05 08 2019  -  C2A

Atestat INSEMEX Petrosani nr. Certificat GANEx.Q.2019(15).12.0479/22.03.2019

Certificat privind sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001 :2015 , EN ISO 14001 :  2015

Certificat privind sistemul de management al calitatii  SR EN  ISO 9001 :2015  EN ISO 9001 :  2015

Certificat privind sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale  SR OHSAS 18001  2008 / BS   OHSAS 18001 : 2007, tranzitie spre  ISO 45001

Certificat de inregistrare Oficiul National al Registrului Comertului